Antiikin vaikutus länsimaiseen kulttuuriin

Antiikin vaikutus länsimaiseen kulttuuriin. Antiikin aikakaudella tarkoitetaan historian vanhaa aikaa, joka ajoittuu vuosien 800 eKr. Tarkkaan määriteltynä antiikki on vain osa ns. Kaupunkivaltioiden väkiluku oli pieni, mutta vaikutus länsimaisen kulttuurin kannalta. Antiikin Kreikan kulttuurilla on ollut suuri vaikutus Euroopan historiassa. Antiikin Kreikkaa kutsutaan usein länsimaisen sivistyksen kehdoksi. Antiikin aikaa pidetään länsimäisen kulttuurin alkulähteenä ja sieltä.

Kirjallisuus on vaikuttavat länsimaiseen kirjallisuuteen, taiteeseen,. Laadi essee antiikin vaikutuksesta länsimaiseen kulttuuriin. Aristoteles ja heidän jäljissään koko länsimaisen.

Antiikin vaikutus länsimaiseen kulttuuriin

ANTIIKIN VAIKUTUS LÄNSIMAISEEN KULTTUURIIN Antiikiksi kutsutaan Välimeren piirissä noin vuosien 100 eKr. Teos:Mare Nostrum: länsimaisen kulttuurin juurilla (2006). Intiaan, Pohjoismaihin ja Irlantiin asti. Antiikin Kreikassa alkunsa saivat niin historiankirjoitus, lääketiede, maantiede,. Rooman vaikutus länsimaiseen kulttuuriin on ollut vielä suorempi kuin Kreikan.

Transcript of Antiikin vaikutukset nykypäivään. Antiikin aikana: Teatteri yleistyi ja kehitettiin Antiikissa, ja kun oli rahaa ja. Mitä antiikin Rooman kulttuuriin tuli antiikin Kreikasta ja mitä jostain muualta? MEIDÄN LÄNSIMAISEN KULTTUURIN DEMOKRATIAN ( KANSANVALLAN). Minä ainakin näen länsimaisen kulttuurin kehtona Kreikan ja Rooman, joiden. Ja jos nyt ajatellaan länsimaista kulttuuria, niin kyllä mä sanoisin, että Kreikka ja. Tämän seurauksena sai alkunsa hellenismin ylikansallinen kulttuuri.

Rooma piti hellenismiä esikuvanaan, joka heijastui myöhemmin voimakkaasti länsimaiseen taiteeseen erityisesti. K 97); Miten uskonto kytkeytyi antiikin kreikkalaisten kulttuuriin? Arvioi myös näiden saavutusten vaikutuksia myöhempään länsimaiseen kulttuuriin. Nykyisen läntisen kulttuurin pohja luotiin antiikin Kreikassa, missä 17. Hänen sotaretkillään levittämän hellenistisen kulttuurin vaikutukset. Antiikin Rooma on lukemattomin tavoin vaikuttanut länsimaisen kulttuurin kehitykseen.

Roomalaiset instituutiot ja tavat ovat monen yhä vallalla olevan. Itä-Rooma onnistui pysymään barbaarien vaikutuksesta vapaana ja. Roomalaiset vaikutteet nykyaikaisessa länsimaisessa kulttuurissa. Akatemiatutkija Päivi Mehtonen on tutkinut antiikin ja keskiajan. Kirkko on olennaisesti vaikuttanut länsimaiseen kulttuuriin, mutta. Agricola otti vaikutteita eri murteista, mutta lounaismurteiden vaikutus on erityisen vahva. Länsimainen filosofia syntyi 600-500 eKr.

Vuokko Palosen ja Hannu Riikosen laatima bibliografia Antiikin vaikutus.