Korotettu ansio-osa pitkä työura

Ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna: 1. Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta 200 päivää 2. Pitkän työuran perusteella 90 tai 100 päivää. Pitkän työuran päättyessä maksettava korotettu ansio-osa. Sinulla on oikeus korotettuun ansio-osaan pitkän työurasi päättyessä yhteensä enintään 90 päivän. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa pitkän työuran päätyttyä ja työllistymistä edistävien palveluiden ajalta. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa korotettuna 90 päivää pitkän työuran. Jos kuukausipalkka ylittää 95-kertaisen perusosan määrän, korotettu ansio-osa on. Korotettu ansio-osa pitkän työuran päätyttyä.

Ansiopäivärahaa korotetulla ansio-osalla voidaan maksaa pitkän työuran päätyttyä enintään 90 päivältä, kun.

Korotettu ansio-osa pitkä työura

Korotettu ansio-osa on 58 prosenttia päivärahan perusteena olevasta. Pitkän työuran päätyessä on sinulla oikeus korotettuun ansio-osaan enintään 90 päivän. Ansiopäivärahan ansio-osa voidaan maksaa korotettuna kahdella perusteella: 1) Pitkän työuran päätyttyä 90 päivää. Pitkän työsuhteen päättyessä voidaan korotettua ansio-osaa maksaa yhteensä enintään 90 päivältä. Korotettu ansio-osaan 90 päivältä pitkän työuran päätyttyä voidaan maksaa jos. Korotettua ansio-osaa maksetaan joko 90:ltä tai 200:lta päivältä.

Korotettu ansio-osa pitkän työuran päättyessä 90 päivältä.

Korotettu ansio-osa pitkä työura

Mikäli työsopimuksesi on irtisanottu, olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi 60 päivän kuluessa. Korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 90 päivältä, jos. Korotettu ansio-osa on 58 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Ansio-osa lasketaan työttömyyttä edeltävän, vähintään 26 (tai 34 tai 43) työssäoloehdon. Pitkän työuran päättyessä maksettava korotettu ansio-osa on yleensä.

Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa työttömyyden alkaessa, pitkän työuran päätyttyä ja työllistymistä edistävien palveluiden ajalta. Korotettua ansio-osaa ei makseta, jos henkilöllä on oikeus korotettuun ansio-osaan pitkän työuran perusteella ellei korotettua ansio-osaa ole maksettu. Pitkän työuran päättyessä maksettavan korotusosan tai korotetun ansio-osan. Korotettu ansio-osa on 57,5 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Hallituksen esityksen mukaan pitkän työuran jälkeen 90 päivältä maksettava korotusosa ja korotettu ansio-osa poistuisivat kokonaan.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita