Murteet tehtäviä

Yhdistä oikea murrenäyte oikeaan murteeseen. Mnää näi, et haikra ookasivas sylyvauoi kylä yli, ja yks niist toi erhetykses semse meil. Asiasanat: pelit murteet sanat sanastot äidinkieli (kieli) suomen kieli.

Murteet tehtäviä

Sivustolla on omana osanaan tehtäviä suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville. Vaikka murteet ovat säilyneet näin harvaan asutussa maassa varsin hyvin,. Suomea, jossa on murrenäytteitä eri puolilta Suomea sekä tietoa ja tehtäviä. Lauseella on rakenne, sanoilla on lauseessa erilaisia tehtäviä. Lisää tehtäviä , tunnistatko neljä murretta?

Mihin alamurteisiin seuraavat >murrealueet jakautuvat? Mitä muita >eteläpohjalaisten murteiden tyypillisiä piirteitä näytteessä on? Missä murteissa metsä : metsän -ääntämys on esiintynyt kansanomaisena? Medioissa on vallinnut viime vuosina jopa selvä murteiden buumi eli. Tehtäviä voi käyttää paitsi opitun kertaukseen myös johdatuksena uuden asian. Murrepeliä varten tarvitset selaimeesi Flash-playerin. Monet paikannimet heijastelevat murteiden levinneisyysalueita.

Tehtävässä murrealueiden näkymistä paikannimistössä testataan muutamilla. Yleiskieli ja kirjakieli ovat sopimuksenvaraisia kieliä. Koulun tehtävä on opettaa jokaiselle lapselle ja nuorelle suomen. Suomessa puhuttavat murteet voidaan jakaa itä- ja länsimurteisiin. Koska murteet ovat suosiossa, monia sarjakuvia, esimerkiksi Aku Ankaa ja Asterixia, on käännetty eri murteille. Tehtävä: Etsi vähintään neljä erilaista piirrettä, jotka ovat ominaisia kaakkoismurteille.

Pohjoiset murteet – lännen ja idän kohtauspaikka. Murteiden suosio on vaihdellut eri aikoina yhteiskunnallisen ja kulttuurisen. Murteiden käyttötavat ovat vaihdelleet sen mukaan, mihin tehtäviin kirjoittaja on. Kuuntele seuraavat näytteet Suomen eri murteista. Tee kuunnellessasi muistiinpanoja puhujan käyttämästä sanastosta. Jokaisella paikkakunnalla on oma puhetapansa ja samankin murrealueen sisällä puhuttavien murteiden välillä on eroja.

Jos olet kotoisin Lapista, niin miltä muiden puhumat murteet kuulostavat omaan korvaasi?